Het verhuren van uw woning is voor ons een serieuze aangelegenheid, waarbij kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat.

Bij de Ongebonden Makelaar bent u aan het juiste adres voor het verhuren van een appartement, woonhuis of ander soort woning.

Onze dienstverlening is flexibel en sluit altijd aan op uw behoefte.

Ook voor het beheer van uw woning, zowel technisch als financieel, bent u bij ons aan het juiste adres.

ongebonden makelaar verhuur
Hoe gaan we te werk?

Heeft u een woning die u wilt verhuren? Dan houden we eerst een kennismakingsgesprek. We bespreken de mogelijkheden van de woning qua type huurder en huuropbrengst, wat u verwacht van de huurder, uw rechten en plichten als verhuurder en wat u van ons mag verwachten.

Woning presenteren op de markt

Nadat u ons opdracht heeft gegeven gaan wij direct aan de slag. We laten professionele foto’s van de woning maken, een video en plattegronden en schrijven de advertentietekst.

Zodra alle stukken compleet zijn en u tevreden bent plaatsen wij de woning online. Daarmee komt uw woning onder andere op Pararius, Huurwoningen.nl en Funda, maar ook op social media zoals Facebook en Youtube.

Bezichtigen

De bezichtigingen kunt u aan ons overlaten. Wordt de woning nog bewoond dan leiden wij de potentiële huurders rond op de tijd die zowel voor de eigenaar, eventuele huurder en kandidaat huurder het best uitkomen.

Is er veel vraag naar uw woning dan organiseren wij een ‘open huis’. In een tijdsbestek van een half uur tot een uur ontvangen wij dan meerdere kandidaat huurders tegelijkertijd.

Selectie huurder

Om voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken hoe de toewijzing van een huurwoning tot stand komt is, in het kader van de Wet goed verhuurderschap, de selectieprocedure in een protocol vastgelegd.

Ongeacht de inspanning van de makelaar en de screening van de kandidaten wordt de uiteindelijke keuze van de huurder door de opdrachtgever gemaakt.

Check-in

Zodra de nieuwe huurder bekend is stellen we een concept huurovereenkomst op. Deze sturen we eerst naar de verhuurder ter goedkeuring. Indien akkoord sturen we deze naar de nieuwe huurder.

Zodra ook de huurder akkoord is met de huurovereenkomst plannen we een check-in. Meestal laten we hier de huurovereenkomst tekenen door de huurder en ontvangen we de huur voor de eerste periode en de borg.

Tijdens de check-in nemen we foto’s van de gehele woning en stellen we een inspectierapport op. Deze gegevens zijn van belang bij de check-out om vast te kunnen stellen of de huurder eventueel schade heeft berokkend of de woning niet schoon genoeg heeft opgeleverd. Kosten die hiermee gemoeid zijn verrekenen wij dan met de borg.

U krijgt een kopie van het inspectierapport en alle foto’s die gemaakt zijn.

Aan het einde van de check-in ontvangt de huurder de sleutels waarna wij dezelfde dag nog de financiële zaken afronden. De borg storten wij op onze beheerrekening en wij verrekenen onze kosten met de betaling van de eerste periode.  Hiervan krijgt u een financieel overzicht. Een eventueel restant, aan u of ons te betalen wordt daarop vermeld.